Zásady ochrany osobních údajů

Petr Čihák, fotografické a internetové služby, který je provozovatelem tohoto webu, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracovávám a využívám v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i Evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

Petr Čihák, fotograf, grafik a internetové služby, Liberec, IČ: 749 12 801

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat e-mailem na adrese: info@petr-cihak.cz

Jaké osobní údaje zpracovávám a proč

Největší část osobních údajů, které zpracovávám o zákaznících a jiných obchodních stranách, vedu v souvislosti s nabídkou a poskytováním služeb. V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, telefon a email, adresa či adresa sídla. Bez těchto údajů s Vámi nemůžu komunikovat, a tedy zajistit plnění služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy.

Právní předpisy a legislativa ČR mě coby fyzické osobě taktéž v určitých případech dávají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídím přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracovávám

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracovávám a uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsem povinnen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracovávám. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsem povinnen vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Budete-li se chtít zeptat na cokoliv, co se týče mého zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte mě na info@petr-cihak.cz.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházím adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využívám výhradně pro vnitřní potřebu firmy, chráním před zneužitím a neposkytuji třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro mě zajišťují podpůrné služby a orgány státní moci. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžu či musím v minimálním rozsahu příkladově při:

  • vyšetřování nezákonného využívání mých služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
  • správě informačních systémů a aplikací.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požaduji (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož používáte web petr-cihak.cz a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používám ke zlepšení funkčnosti stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

  • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby webové stránky fungovaly správně,
  • analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje,
  • marketing. Cookies využívám pro vyhodnocení marketingových kampaní nebo pro neadresné oslovení zákazníků.

Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies vás nejsem schopen identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části mých stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě vašim potřebám.

Budete-li používat mé stránky beze změny nastavení, budu to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

Analytické nástroje Webu

Statistická data

Pokud využíváte mé webové stránky, shromažďuji statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využívám ke zlepšení mých služeb.

Google Analytics

Služba, která umožňuje analýzu mých internetových stránek. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na webu a tuto analýzu mě následně poskytuje.

Sklik, Adwords

Tyto služby jsou marketingové nástroje, které mi umožňují nabízet mé služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies.

I zde platí, že vás nejsem schopen identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

Kontaktní a objednávkový formulář

Dále se na webu nachází kontaktní a objednávkový formulář, ve kterém sbírám tyto osobní údaje: jméno, příjmení a e-mailovou adresu, telefon. Osobní údaje z tohoto formuláře uchovávám za účelem možnosti kontaktovat Vás a vyřídit záležitost, se kterou jste se na mě obrátili, a to až 48 měsíců zpětně pro případ, že se změní situace v řešené záležitosti (např. v případě poptávek po zaměstnání). Údaje z tohoto formuláře budou použity pro marketingové oslovování, pouze v případě, že k tomu dáte souhlas. Tento souhlas a jeho podmínky marketingového použítí jsou součástí kontaktního formuláře.